Loud Ladies

Loud Ladies zet zich in voor vrouwelijke DJ’s in België, met als doel hen te verzamelen, te vertegenwoordigen en te ondersteunen. We willen de aanwezigheid van vrouwen in clubs, op festivals en in de muziekindustrie versterken en streven naar gelijkwaardigheid. In de nabije toekomst zal de focus van vrouwelijke DJ’s zich verder uitbreiden naar alle mogelijke functies bekleed door vrouwen in de muziekindustrie.

We hebben een 5-puntencharter opgesteld, dat we willen laten ondertekenen door zoveel mogelijk, en liever nog, ALLE venues, festivals en evenementenorganisatoren in België, en waarvan we de naleving willen waarborgen. We dromen en geloven in een toekomst van gelijkwaardigheid op alle vlakken, en zullen dan ook niet stoppen bij ons eigen land. Van zodra de opportuniteit zich voordoet zullen we uiteraard niet ophouden met een landgrens, en wie weet waar brengt onze passie en motivatie ons in de toekomst. We willen vooreerst focussen op luisteren naar alle vrouwelijke DJ’s waarmee we connecteren via verschillende kanalen. We willen hun ervaringen en inbreng, om verder te onderzoeken hoe we samen echte vrouwelijke empowerment kunnen bereiken, en als industrie kunnen groeien naar een échte gelijkwaardigheid en inclusiviteit.

Loud Ladies staat voor:

  1. Equal Rights
  2. Equal Pay
  3. Respect en Zero Tolerance t.o.v. Intimidatie
  4. Professionele Samenwerking & Logistiek
  5. Kansen voor Opkomend Talent & Female Leadership

Neem zeker een kijkje op onze Instagram-pagina om het volledige charter door te nemen!

We waren enorm verheugd om samen te werken met Thé Dansant, die dus de eerste organisatie is die het charter heeft ondertekend. Samen nemen we het initiatief en maken we van de komende zomeredities niet alleen een groot verjaardagsfeest, maar vieren we ook de vruchtbare samenwerking tussen Thé Dansant en Loud Ladies. Thé Dansant heeft altijd veel belang gehecht aan gelijke kansen, gelijke verloningen, en evenredige programmaties van een zo divers mogeijke groep artiesten op hun events en bij de werknemers. De samenwerking was dan ook een logische stap, en bleek al snel een evidentie te zijn. De punten uit het charter werden allemaal met gemak afgevinkt, het was een klus die al geklaard was, nog voor we samen in zee gingen.

Met trots stellen we onze ambassadrices voor: AMARE, Lola Jones, Mona Lee en Doreen Van Steen. Hun betrokkenheid versterkt onze missie om vrouwen in de muziekwereld te ondersteunen en te bevorderen.

Wil je op de hoogte blijven van al onze activiteiten en de laatste updates ontvangen? Bezoek dan onze Instagram-pagina en geef ons een like! Volg ons om deel uit te maken van onze groeiende gemeenschap en om de fantastische optredens van onze ambassadrices niet te missen. Samen kunnen we de stem van vrouwelijke DJ’s versterken en breder, alle mogelijke functies binnen de muziekwereld een pak diverser maken.

https://www.instagram.com/loud.ladies.belgium/

#LoudLadies #LoudLadiesBelgium #FemaleEmpowerment #JoinUs

———————————–

Loud Ladies is committed to supporting female DJs in Belgium, by aiming to gather, represent, and supporting them. We aim to strengthen the presence of women in clubs, at festivals, and in the music industry, striving for equality. Shortly, the focus on female DJs will expand to encompass all possible roles represented by women in the music industry.

We have established a 5-point charter, which we aim to have signed by as many, preferably all, venues, festivals, and event organizers in Belgium, ensuring its adherence. We dream and believe in a future of equality in all aspects, and we will not stop in our own country. Once the opportunity arises, we will naturally extend beyond national borders, and who knows where our passion and motivation will take us in the future. Our primary focus is to listen to all female DJs we connect with through various channels. We want their experiences and input to further explore how we can achieve genuine female empowerment together and grow as an industry toward true equality and inclusivity.

Loud Ladies stands for:

  • Equal Rights
  • Equal Pay
  • Respect and Zero Tolerance towards Intimidation
  • Professional Collaboration & Logistics
  • Opportunities for Emerging Talent & Female Leadership

Be sure to check out our Instagram page to review the full charter!

We were delighted to collaborate with Thé Dansant, the first organization to sign the charter. Together, we take the initiative and make the upcoming summer editions not just a grand birthday celebration but also a fruitful collaboration between Thé Dansant and Loud Ladies. Thé Dansant has always placed great importance on equal opportunities, equal pay, and diverse programming of artists and employees. The collaboration was a logical step and quickly became evident. All the points from the charter were easily checked off, a task completed even before we partnered.

We proudly present our ambassadors: AMARE, Lola Jones, Mona Lee, and Doreen Van Steen. Their involvement strengthens our mission to support and promote women in the music world.

Want to stay updated on all our activities and receive the latest updates? Visit our Instagram page and give us a like! Follow us to be part of our growing community and not miss the fantastic performances of our ambassadors. Together, we can amplify the voice of female DJs and make all possible roles within the music world much more diverse.

https://www.instagram.com/loud.ladies.belgium/

#LoudLadies #LoudLadiesBelgium #FemaleEmpowerment #JoinUs

Schermafbeelding 2024-05-19 om 03.05.54
Schermafbeelding 2024-05-19 om 02.59.11
Schermafbeelding 2024-05-19 om 03.00.28
Schermafbeelding 2024-05-19 om 03.00.37
Schermafbeelding 2024-05-19 om 03.00.43
Schermafbeelding 2024-05-19 om 03.00.50
Schermafbeelding 2024-05-19 om 03.01.01

Previous
Next

Pelicula

The original Sunday afternoon parties in Belgium with quality electronic music on exclusive locations and an ever changing theme & dresscode
This error message is only visible to WordPress admins

Error: No connected account.

Please go to the Instagram Feed settings page to connect an account.